Generalforsamling 2016

Andelsselskabet Jonstrup vandværk indbyder herved andelshaverne til ordinær generalforsamling på restaurant Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, lørdag den 16. juli, klokken 14.00.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for 2015.
 3. Regnskabet for 2015.
 4. Budget for 2017, herunder takster
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår følgende:
  Ændring af dato, for afholdelse af Generalforsamling til første lørdag i juli.
  Ændring af tekst vedr. indkaldelse til Generalforsamling
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Søren Guldager er valgt som formand 18.7.2015
  Torsten Olesen (suppleant) ny kasserer pr. 1/1 2016, afløser Lars Chr. Jensen
  Aksel Rank (suppleant) ny best.medl. pr. 1/1 2016, afløser Svend Jepsen
  Best.medl. på valg: Niels Chr. Olesen *, Hans Jørgen Jensen*
  Suppleanter: Der skal vælges 2 nye suppleanter
  Som ny suppleanter foreslår bestyrelsen:
  Anne Mette Finderup og Søren Drustrup
 7. Valg af revisorer:
  Sagkyndig revision er: Redmark, Aalborg.
  Lokal revisor er: Arvid Hansen. *
 8. Eventuelt.

* = er villig til genvalg.

På bestyrelsens vegne:

Søren Guldager

Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.

 

, ,