Generalforsamling 2017

Andelsselskabet Jonstrup Vandværk afholder den ordinære generalforsamling på restaurant Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum

Lørdag den 15. juli, klokken 14.00.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2016
 3. Regnskabet for 2016
 4. Budget for 2018, herunder takster
 5. Indkomne forslag
  Bestyrelsen forslår følgende:
  Ændring af dato for afholdelse af generalforsamling til første lørdag i juli
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Søren Guldager, formand 18/7 2015
  Torsten Olesen, kasserer 1/1 2016
  Aksel Rank, bestyrelsesmedlem 1/1 2016
  Niels Olesen, vandværksbestyrer 18/7 1981
  Hans Jørgen Jensen, bestyrelsesmedlem 26/5 2001
  Bestyrelsesmedlemmer på valg: Søren Guldager *, Torsten Olesen *, Aksel Rank *
  Suppleanter på valg: Anne Mette Finnerup *, Søren Drustrup *
 7. Valg af revisorer
  Sagkyndig revision er: Redmark, Aalborg *
  Lokal revisor er: Arvid Hansen *
 8. Eventuelt

Bemærk! Der afholdes ekstra ordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, omhandlende punkt 5, Ændring af dato for afholdelse af generalforsamling

* = er villig til genvalg.

På bestyrelsens vegne
Søren Guldager

Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.

, ,