Generalforsamling 2017

Andelsselskabet Jonstrup Vandværk afholder den ordinære generalforsamling på restaurant Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum

Lørdag den 15. juli, klokken 14.00.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2016
  3. Regnskabet for 2016
  4. Budget for 2018, herunder takster
  5. Indkomne forslag
    Bestyrelsen forslår følgende:
    Ændring af dato for afholdelse af generalforsamling til første lørdag i juli
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    Søren Guldager, formand 18/7 2015
    Torsten Olesen, kasserer 1/1 2016
    Aksel Rank, bestyrelsesmedlem 1/1 2016
    Niels Olesen, vandværksbestyrer 18/7 1981
    Hans Jørgen Jensen, bestyrelsesmedlem 26/5 2001
    Bestyrelsesmedlemmer på valg: Søren Guldager *, Torsten Olesen *, Aksel Rank *
    Suppleanter på valg: Anne Mette Finnerup *, Søren Drustrup *
  7. Valg af revisorer
    Sagkyndig revision er: Redmark, Aalborg *
    Lokal revisor er: Arvid Hansen *
  8. Eventuelt

Bemærk! Der afholdes ekstra ordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, omhandlende punkt 5, Ændring af dato for afholdelse af generalforsamling

* = er villig til genvalg.

På bestyrelsens vegne
Søren Guldager

Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.

, ,