Takstblad

Gældende fra 1/1 – 31/12 2020

  Driftsbidrag: Excl. moms
1.1 Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom i sommerhuszone (pr. måler) 450,00
1.2 Fast årlig driftsbidrag pr. ejendomme i landzone (pr. enhed) 550,00
1.4 Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte m³ (pr. m³) 2,30
1.11 Statsafgift for ledningsført vand (pr. m³) 6,37
Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter:
Der betales ved en ejendoms tilslutning og/eller udbygning
3.0 Anlægsbidrag i Landområde (udenfor byskiltet)
3.1 For huse i landområde
3.2 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) 4.000,00
3.3 Forsyningsledningsbidrag 3.750,00
3.4 Stikledningsbidrag 3.500,00
3.5 Anlægsbidrag i alt (pr. ejendom) 11.250,00
6.0 Gebyr:
6.1 Første rykker – grundet for sen betaling (momsfrit beløb) 150,00
6.2 Anden rykker – m/lukkevarsel (momsfrit beløb) 300,00
6.3 Manglende returnering af aflæsningskort (momsfrit beløb) 275,00
6.6 Oplukning plus tillæg for faktiske udgifter 500,00
6.7 Flytteopgørelse v/ejerskifte / lejeskifte 100,00
6.9 Målerskifte grundet frostsprængning 400,00
7.0 Alle priser tillægges 25 % moms (dog undtaget punkterne 6.1 – 6.2 – 6.3)
7.1 Betalingsbetingelser – 14 dage
7.2 Forsynings- og Stikledningsbidrag reguleres 1 gang årligt efter DVF index for anlægsbidrag
7.3 I øvrigt henvises til gældende regulativ for Jammerbugt Kommune

Godkendt af Jammerbugt kommune d. 10/5 2019

Takstblad 2020