Bestyrelse

Kristian Pedersen

Bestyrelsesformand

Torsten Olesen

Kasserer

TLF.: 42 19 52 54
e-mail: kassereren@jonstrupvand.dk

Niels Chr. Olesen

Bestyrelsesmedlem og Daglig driftsleder

TLF.: 98 88 14 54
Mobil: 40 80 14 54

Hans Jørgen Jensen

Bestyrelsesmedlem

TLF.: 20 94 90 75

Aksel Rank

Bestyrelsesmedlem og måleraflæser

TLF.: 42 91 47 70

Niels K. Thomsen

Daglig teknisk leder

TLF.: 20 88 94 44

Suppleanter: Søren Drustrup og Holger Nielsen