Name: skabelon-logo.png.
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2020

Andelsselskabet Jonstrup Vandværk`s ordinære generalforsamling på Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum, lørdag den 4. juli, klokken 13.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2019
4. Regnskabet for 2019
5. Budget for 2021, herunder takster
6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen fremlægger forslag om etablering af nyt vandværk samt udskiftning af gamle vandure til nye elektronisk aflæste vandure, der vil være en præsentation fra leverandørerne Krüger A/S og Kamstrup
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kristian Pedersen formand 6.7.2019
Torsten Olesen, kasserer 01.01.2016
Aksel Rank, best. medl. 01.01.2016
Niels Chr. Olesen vandværksbestyrer 18.07.1981
Hans Jørgen Jensen best. Medlem 26.05.2001
Best.medl. på valg: Niels Chr. Olesen og Hans Jørgen Jensen. Ønsker ikke genvalg.
Suppleanter på valg: Holger Nielsen og Søren Drustrup.
8. Valg af revisorer:
Sagkyndig revision er: Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aal-borg.
9. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Kristian Pedersen
Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes
Jonstrup Vandværk
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32
mail:

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net