Name: skabelon-logo.png.
Udskiftning af nye elektroniske målere

Udskiftning af målere til fjernaflæste målere

Vi går i gang med udskiftning af målere og vi har sendt SMS rundt til de omhandlende forbrugere.
Vi vil bede jer forbrugere om at markere jeres målerbrønd. Markeringspæle kan hentes ved vandværket. Markeringspæle ligger ved det gamle vandværk. Alternativt kan den markeres på anden synlig måde.
Dette er for at smeden har nemmere ved at finde de enkelte målerbrønde.
Smeden foretager udskiftning i maj og juni 2021. Det er Pandrup Kasse Smede og VVS der fortager udskiftningen.
Når smeden har skiftet måleren efterlader han en markeringspæl, da alle målerbrønde skal GPS indmåles af vores kort leverandør Thvilum.
Når Thvilum har målt brønden ind tager de markeringspælen med igen. Thvilum foretager indmåling i juni 2021.
De forbrugere som har fået skiftet deres målere skal ikke længere selv foretage aflæsning, da det det foregår digitalt fremover. I vil blive opkrævet 200 kr. i målerleje fra i år.
Mvh Bestyrelsen
I maj og juni 2021 skifter vi målere på følgende veje: Bodilsvej, Bondagervej, Bækkevej, Enebærvej, Engsletten, Falkevej, Faarupvej, Guldagervej, Haresvinget, Stenrev, Kirkbakvej, Klaus Bjergsvej, Klittornvej, Kommenvej, Kvanbækvej, Kvansletten, Lyngsletten, Nolsvej 20, P. Ejerstedgaardsvej, Perikumvej, Porsevej, Revlingevej, Korel Rev, Saltum Standvej, Skovsletten, Solmarken, Solvejen, Tippen, Tolderhusene, Tølhøj, Vagtelvej, Vestrupvej
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net