Name: skabelon-logo.png.
Information til forbrugerne
Orientering i medfør af lovbekendtgørelse nr. 871 af 20. september 2001. Bekendtgørelsen omhandler tilsyn med vandkvalitet og vandforsyning.
Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.
Name: Vandglas.jpg.
1. Jonstrup Vandværk har telefon nr. 20 88 94 44Vandværket er beliggende Ejerstedvej 41.Bestyrelse og kontaktpersoner kan findes på vandværket hjemmeside : www.jonstrupvand.dk
2. Forsyningsområdet strækker sig fra Kettrup i nord (Nellysvej) til Hune i syd (Plantagevej-Pirupvej samt Skovbakkely) og dækker desuden landdistrikterne Jonstrup, Løth, Stride, Torpet, Fårup, Ejersted samt et landområde nord og øst for Hune.Vandværket har ca. 2.500 forbrugere, heraf ca. 2.300 fritidshuse.
3. Vandværket har indvindingsret til 240.000 kubikmeter råvand årligt. Der indvindes for tiden ca. 170.000 m³ årligt.Indvindingsområdet er et bakkeparti nord og vest for Saltum kirke.Råvandet hentes fra en dybde på 40 – 50 meter.
4. Råvandet filtreres for jern og mangan og iltes på vandværket.
5. Vandets kvalitet som drikkevand undersøges af levnedsmiddelkontrolfirmaet AnalyTech.Kontrollen omfatter drikkevand på vandværket og fra ledningsnettet samt råvand fra alle 5 boringer. Der udtages prøver flere gange årligt.Du vil fremover kunne se analyser via online system til AnalyTech.
6. Der er ikke forekommet drikkevandsanalyser ved Jonstrup vandværk, hvor kvalitetskravene til drikkevand på tappestederne ikke har været opfyldt.
Vandets hårdhedsgrad er 12 dH (skala 5-30), hvilket svarer til middel hårdt vand.
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net