Name: skabelon-logo.png.
Information
Historie
Vandværket blev stiftet den 1. juli 1963. Initiativet hertil opstod efter et krav fra sundhedsmyndighederne om vandværksvand i sommerhusområderne, men samtidig var der behov for en bedre vandforsyning til landbruget. Både sommerhuse og landbrug havde indtil da klaret sig med vand fra private brønde. Efter indtegning kunne vandværket starte med 600 interessenter og herefter kunne selskabet udbyde arbejdet med opførelse af vandværk og ledningsnet.
Det første projekt blev forkastet af generalforsamlingen som værende for dyrt. Der blev herefter indhentet tilbud fra en anden hovedentreprenør, som var væsentlig billigere, men man får jo ikke mere end man betaler for, så kvaliteten lod meget tilbage at ønske.
Der er senere, i takt med udbygningen af sommerhusområderne, sket udskiftning af den væsentligste del af det oprindelige ledningsnet, men noget er der endnu tilbage og det er ofte her lækager må søges. Ellers er vandværket moderniseret og udbygget i takt med behov og muligheder, og det allervigtigste – der er vand nok og af fineste kvalitet.
Om vandværket
Vandværket er beliggende op ad Ejerstedvej ikke langt fra Saltum kirke. Det er placeret i et bakkeparti, en såkaldt istidsmoræne. Aflejringen er hovedsageligt ler med striber af sand. Vandværket har 5 indvindingsboringer i drift og her igennem hentes grundvandet op fra en dybde på mellem 42 og 48 meter. Vandet er af meget fin kvalitet og på grund af den beskyttende lerkappe, er det ikke udsat for overfladeforurening.Selve pumpestationen er udstyret med moderne elektronisk styring. Driftslederen fører dagligt tilsyn med pumpestationen.
Alle 5 indvindingsboringer er renoveret i 2007 og er samtidig ombygget med overjordiske boringsstationer.
Alle vandværkets ledninger er af PVC. Nogle ledninger, en tidlig type, er med limede samlinger. De senere år er der benyttet rør med gummipakninger. Med henblik på nødforsyning er ledningsnettet sammenkoblet med Hune-, Blokhus-, Grønhøj-, Ingstrup-, Vester Hjermitslev- og Saltum vandværker.
Forbrugsmålerne er alle placeret i plast målerbrønde og i sommerhusområderne er brøndenes garniture udvidet med tømmehane og nippel for udblæsning.
Vandindvindingen
Mængden af vand, udpumpet fra vandværket, opgøres i kubikmeter.Den udpumpede mængde vand toppede i 1984 med 360.120 m³, men er mindsket gennem årene i takt med indsatsen for at forbedre ledningsnettet og etablering af forbrugsmålere.Vandværket havde indvindingsretten til 340.000 m³, men den er i dag reduceret til 240.000 m³.
I de første år af vandværkets eksistens blev der ikke gjort notat om hverken udpumpet vandmængde eller antallet af medlemmer.
Fra 1985 er tallene intakte, og en oversigt med 5 års intervaller giver følgende billede:
Name: Information.JPG.
Fårup Sommerlands vandland har et vandforbrug, der svarer til forbruget i omegnen af 1.000 fritidshuse.
Vandværket skal betale vandskat af spild over 10 % af forbruget.Spildprocenten var i 2011 kun 3,1 %, hvilket indikerer, at ledningsnettet er i god stand.
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net