Name: skabelon-logo.png.
Generalforsamling
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Generalforsamling 2021


Ordinær generalforsamling i Jonstrup Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamlingen forgår lørdag 03.07.2021 kl. 13.00 på Faarup Skovhus, Saltum Strandvej 63, Saltum.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se mere på www.jonstrupvand.dk
På baggrund af Covid-19 situationen, er det nødvendigt med tilmelding.

Du tilmelder dig generalforsamlingen enten på mail: formand@jonstrupvand.dk eller sms på tlf.: 9189 8740 senest torsdag d. 01.07.2021.

Husk at der skal fremvises gyldigt Coronapas

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2020
3. Regnskabet for 2020
4. Budget for 2022
5. Indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kristian Pedersen, formand 6.7.2019
Torsten Olesen, kasserer 01.01.2016
Aksel Rank, best. medl. 01.01.2016
Holger Nielsen, best. medl. 04.07.2020
Bjarne Carlsen, best. medlem 04.07.2020

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Kristian Pedersen, Torsten Olesen, Aksel Rank - Alle er villige til genvalg.

Suppleanter på valg: Søren Drustrup og Martin Boisen

7. Valg af revisorer:
Sagkyndig revision er: Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg.

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net