Name: skabelon-logo.png.
Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen Klik her


Generalforsamling 2022.

Andelsselskabet Jonstrup Vandværk`s ordinære generalforsamling på Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum, lørdag den 2. juli 2022, klokken 13.00.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2021.
3. Regnskabet for 2021.
4. Budget for 2023
5. Indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kristian Pedersen formand 6.7.2019
Torsten Olesen, kasserer 01.01.2016
Aksel Rank, best. medl. 01.01.2016
Holger Nielsen best. medl. 04.07.2020
Bjarne Karlsen best. medlem 04.07.2020

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Holger Nielsen
Bjarne Karlsen

Alle er villige til genvalg.

Suppleanter på valg:
Søren Drustrup og Martin Boisen

7. Valg af revisorer:
Sagkyndig revision er: Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg.
8. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:
Kristian Pedersen

Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.

Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net