Name: skabelon-logo.png.
Bestyrelsens beretning 2022

Generalforsamling lørdag den 1. juli 2023

Bestyrelsens medlemmer
På generalforsamlingen var Holger Nielsen og Bjarne Karlsen på valg og de blev begge valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen kørte således videre som den var.
Søren Drustrup og Martin Boisen blev begge valgt som suppleant.

Bestyrelsen var således:
Formand – Kristian Pedersen
Næstformand og kasserer - Torsten Olsen
Bestyrelsesmedlem– Holger Nielsen
Bestyrelsesmedlem – Aksel Rank
Bestyrelsesmedlem – Bjarne Karlsen
Suppleanter – Søren Drustrup og Martin Boisen.

Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsen har lavet nogle ændringer i forretningsordenen siden sidste generalforsamling. Ændringen der er lavet handler omkring vagten efter kl. 1600 på hverdage og i weekenden. Det har været således, at driftslederen havde vagt 24 timer i døgnet hele året og det syntes vi ikke skulle være sådan længere. Dette var ligeledes et ønske fra driftslederen. Det er blevet sådan et formanden og næstformanden deltager i vagten. Yderligere har vi skrevet ind, hvordan vores løn reguleres og det er med 3% årligt.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder og en del andre møder omkring det nye vandværk og de nye målere.

Arbejdet med det nye vandværk har selvfølgelig ligeledes trukket noget arbejde i løbet af året, men nu begynder vi at være helt i mål.

BNBO
Vi har tidligere købt den del af BNBO, som ligger mod vest for kildepladsen. Største delen af vores BNBO ligger mod syd og øst. Vi har her fået lavet en aftale med lodsejeren og denne er blevet tinglyst på ejendommen. Vi er således i mål med den del. For at synliggøre grænsen for BNBO lavede vi en aftale med lodsejeren om vi plantede et læbælte, således der ikke opstod tvivl om placeringen af BNBO. I samme omgang har vi tilplantet det øvrige areal omkring vandværket. Dette er et arbejde skovdyrkerforeningen Nordøst har stået for.

Ledningsnettet
Vi har ikke haft de store brud på ledningsnettet. Der har selvfølgelig været nogle brud, men det er ikke noget der har givet længere perioder hvor forbrugere har været uden vand.

Vi har på Vædderen, Fiskene og Tyren renoveret vores ledninger. Årsagen var at kommunen var i færd med dræning i området og i den forbindelse skulle nogle af vores ledninger flyttes. Vi benyttede lejligheden til renovering.

Vi har her stadig stor glæde af Pandrup Kaas VVS der altid kommer med det samme og hjælper os.

Drikkevandkvalitet
Det nye vandværk leverer en fin drikkevandskvalitet. Vi følger forsat det lovpligtige kontrolprogram og får ligeledes at ekstra prøver, hvis vi finder det nødvendigt.

Vi har fået taget for de så kendte PFAS stoffer og de blev ikke fundet i vores vand.

Vores udfordring omkring BAM i boring 5 er der ligeledes styr på og der er ikke målbart BAM i afgang fra vandværket.

Det nye vandværk og nye målere
Hele det nye vandværk er færdigt og alt fungerer som det skal. Vi er godt tilfredse med hele setup’et og måden vi kan styre hele vandværket på.

I påsken 2023 havde vi dog et enkelt udfald på en kritisk komponent. Det gjorde hele vandværket stoppede. Vi fik det dog hurtigt løst og der var vand hos jer forbrugere igen i løbet af 10 minutter. Det er ikke et problem, som vi forventer opstår igen.

Vi kan her kun give en stor ros til Krüger, som er bygget anlægget. Til trods for det var påske søndag var de 100% tilgængelige med det samme og løste problemet. Vi er således sikre på det er den rigtige leverandør vi valgte til opgaven. De er altid meget tjenstvillig og hjælper os altid med de spørgsmål vi måtte have.

Alle forbrugere har fået monteret ny måler og vi aflæser dem elektronisk. Det er ikke alle måler som kommer ind med data. Dette er pga. nogle målers placering i forhold til den mast hvor vores netværk er monteret. Vi arbejder sammen med Kamstrup om at få de sidste målere til at komme ind med data. Selv om en måler ikke kommer ind med data sørger vi for at aflæse måleren til årsafregningen.

Vi vil dog alligevel have alle målere skal melde ind med data så alle forbrugere har samme mulighed for at følge sit forbrug hjemme.

Økonomien:
Vi har fået lavet den endelige finansiering af de to ovenstående projekter. Vi har fået et 15 årig lån ved Kommune Kredit på 11,7 mio. kr. til en fast rente på 3,16 %. Da vi havde sat prisen op på vand og fast afgift inden vi gik i gang med ombygningen, havde vi derfor fået sparet en del penge op og det gjorde, vi ikke skulle låne yderligere penge end ovenstående.

Energi optimering:
Selv om det nye vandværk er færdigt er der stadig nogle ting, som vi kunne optimere på. Dette var særligt i lyset af de pludselig stingende energipriser. Derud over skulle vi ligeledes til at tænke på forsyningssikkerhed omkring strøm. Vi tog derfor fat i Krüger igen og fik tilbud på en opdatering af styringen således, at indvendingen af vand kunne planlægges til, når elprisen er lav. Vi fik ligeledes pris på at få monteret en nødstrømsgenerator og montering af frekvensomformere på alle boringer for at kunne energioptimerer dem. En enig bestyrelse besluttede at sige ja tak til ovenstående tilbud og arbejdet er netop ved at blive afsluttet.

Denne opbygning/tilføjelse ligger ligeledes indenfor ovenstående lån.

Planer for fremtiden
Vi satser på nogle mere rolige år i de kommende år omkring investeringer. Vi mener vi er godt opdateret pt.

De næste opgaver vi begynder på er vedligehold på ledningsnettet. Vi har ikke de store problemer, men det kommer til at være et fokus punkt.

Jeg vil gerne takke bestyrelse og ansatte for årets arbejde. Jeg syntes alle har taget del i årets arbejde.

Vandmængde og forbrugere
Pr. 31. december 2022 var der tilsluttet 2626 forbrugere.

Udpumpet m³
Solgt m³
Vandspild m³
Vandspild i %
2019
159.843
156.619
3.224
2,02
2020
175.933
172.682
3.311
1,85
2021
188.086
185.249
2.837
1,51
2022
191.292
172.561
18.731
9,79
Der har været en markant stigning i vandspild, og det skyldes internt spild ved opstart af det nye vandværk.
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net