Name: skabelon-logo.png.
Generalforsamling 2023
Andelsselskabet Jonstrup Vandværk`s ordinære generalforsamling 2023 på Hotel Fårup, Pirupvejen 151, 9492 Blokhus

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2022
3. Regnskabet for 2022
4. Budget for 2024
5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kristian Pedersen formand 6.7.2019
Torsten Olesen, kasserer 01.01.2016
Aksel Rank, best. medl. 01.01.2016
Holger Nielsen best. medl. 04.07.2020
Bjarne Carlsen best. medlem 04.07.2020

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Kristian Pedersen
Torsten Olesen
Aksel Rank
Alle er villige til genvalg.

Suppleanter på valg:
Søren Drustrup og Martin Boisen

7. Valg af revisorer:
Sagkyndig revision er: Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aal-borg.

8. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Kristian Pedersen

Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.

Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net