Name: skabelon-logo.png.
Information til forbrugerne
Orientering i medfør af lovbekendtgørelse nr. 871 af 20. september 2001. Bekendtgørelsen omhandler tilsyn med vandkvalitet og vandforsyning.
Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.
Denne tekst skriver vi ved enhver lejlighed, og det ser ud til at folk har læst den, for i vinteren 2015/16 har vi ikke haft de store problemer med frostskader og dermed vandspild, som sætter forbrugeren i en økonomisk klemme.
Vi kunne dog se et større forbrug om natten, da vi fik tø efter den strenge frost, det viste sig at være udvendige haner, som havde været frostsprængt.
Så hvis man ikke har de moderne frostsikret udvendige haner, skal man sørge for, at få afbrudt vandet til udvendige haner.
Mange har efterhånden fået installeret varmepumpe, som kan køre på 10 gr., og man vælger derfor at have varme på huset, men luk alligevel for vandet, der kan ske strømsvigt.
Det ser ud til at optimismen er steget, vi har i første halvår af 2016 tilsluttet 10 nye sommerhuse.
Name: Vandglas.jpg.
1. Jonstrup Vandværk har telefon nr. 20 88 94 44Vandværket er beliggende Ejerstedvej 41.Bestyrelse og kontaktpersoner kan findes på vandværket hjemmeside : www.jonstrupvand.dk
2. Forsyningsområdet strækker sig fra Kettrup i nord (Nellysvej) til Hune i syd (Plantagevej-Pirupvej samt Skovbakkely) og dækker desuden landdistrikterne Jonstrup, Løth, Stride, Torpet, Fårup, Ejersted samt et landområde nord og øst for Hune.Vandværket har ca. 2.500 forbrugere, heraf ca. 2.300 fritidshuse.
3. Vandværket har indvindingsret til 240.000 kubikmeter råvand årligt. Der indvindes for tiden ca. 170.000 m³ årligt.Indvindingsområdet er et bakkeparti nord og vest for Saltum kirke.Råvandet hentes fra en dybde på 40 – 50 meter.
4. Råvandet filtreres for jern og mangan og iltes på vandværket.
5. Vandets kvalitet som drikkevand undersøges af levnedsmiddelkontrolfirmaet AnalyTech.Kontrollen omfatter drikkevand på vandværket og fra ledningsnettet samt råvand fra alle 5 boringer. Der udtages prøver flere gange årligt.Du vil fremover kunne se analyser via online system til AnalyTech.
6. Der er ikke forekommet drikkevandsanalyser ved Jonstrup vandværk, hvor kvalitetskravene til drikkevand på tappestederne ikke har været opfyldt.
Vandets hårdhedsgrad er 12 dH (skala 5-30), hvilket svarer til middel hårdt vand.
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net