Name: skabelon-logo.png.
Misfarvet vand

Misfarvet vand

Misfarvet vand – hvorfor nu det?Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på vandledningen, ledningsarbejde eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.
Denne misfarvning skyldes forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet. Det forhøjede indhold skyldes aflejringer i rørene, som bliver rykket løs når der sker ændringer i forsyningen. Det misfarvede vand bør ikke drikkes eller bruges til madlavning.
For at få rent vand igen skal Installationen skylles igennem.Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt – f.eks. indeholder vitaminpiller jern og mangan. Der er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj – og mangan kan give er fedtet og olieagtigt udseende og små sorte partikler.
Misfarvet vand må tåles på den enkelte installation efter brud og ledningsarbejde. Jonstrup Vandværk giver ikke erstatning for skader på grund af misfarvet vand.
Hvad med vasketøjet?Jern i vandet kan under uheldige omstændigheder sætte sig i vasketøjet.
Sker dette anbefaler forbrugerrådet:
Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl. Citronsyre pr. 10 l. vand.
Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. Soda til 10 l. vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter en normal vask.
Lidt mere om jern og mangan.I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i sandfiltre – udskilles jern og mangan.
Ved iltningen ændres jern og mangan’s kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.
Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.
Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke – forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og mangan- partiklerne med vandet.
Hvad kan du selv gøre?Er dit vand snavset er det en god idé at lade vande løbe indtil det er rent igen, inden vaskemaskinen startes op. Fortsætter vandet efterfølgende med at være snavset kontaktes Jonstrup Vandværk.
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net