Regulativ
Jonstrup Vandværk
Frisk vand i hanen

Regulativ

Dette regulativ er udfærdiget af Grundvandsrådet.
Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Jammerbugt Kommune den 24. november 2014.
Regulativet er gældende fra den 1. januar 2015.Regulativet er gældende for alle vandforsyninger (vandværker) i Jammerbugt Kommune.
Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
Vores regulativ kan findes som PDF-fil her!


Energistyrelsen foreslår ny tekst til vandværkets regulativ på grundlag af forbrugerklagelovens § 4:
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenCarl Jacobsens Vej 352500 Valbywww.forbrug.dk
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.
Tidligere tekst
Teksten er erstatning for teksten i den hidtil gældende vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, Naturstyrelsen, 2014:
Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.
Jonstrup Vandværk
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32
mail:

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net