Name: skabelon-logo.png.
Takstblad
Takstbladet kan findes som PDF her.
Takstbladet for 2021 findes som PDF her.
Takstblad for 2022 - Godkendt af Jammerbugt kommune 2021
Driftsbidrag:
1.1 - Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom i sommerhuszone pr. måler
1.2 - Fast årlig driftsbidrag for ejendomme i landzone pr. enhed
1.3 - Fast årlig driftsbidrag for lejlighed uden måler pr. lejlighed
1.4 - Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter pr. m³
1.9 - Målerleje - Differetieret efter målerstørrelse
Opkræves først når elektronisk måler er monteret
1.11 - Statsafgift for Ledningsført vand pr. m³

Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter
Der betales ved en ejendoms tilslutning og/eller udbygning.

3.0 - Anlægsbidrag i Landområde ( udenfor byskiltet )
3.1 - For huse i landområde
3.2 - Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)
3.3 - Forsyningsledningsbidrag
3.4 - Stikledningsbidrag
3.5 - Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

6.0 - Gebyrer
6.1 - Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb )
6.2 - Anden rykker m/ lukkevarsel ( momsfrit beløb )
6.3 - Manglende returnering af aflæsningskort ( momsfrit beløb)
6.6 - Oplukning plus tillæg for faktiske udgifter
6.7 - Flytteopgørelse v/ ejerskifte / lejeskifte
6.9 - Målerskifte grundet frostsprængning

7.0 - Alle priser tillægges 25% moms (undtaget 6.1-6.2-6.3)
7.1 - Betalingsbetingelser 14 dage
7.2 - Forsynings og Stikledningsbidrag reguleres 1 gang årligt efter DVF index for anlægsbidrag
7.3 - I øvrigt henvises til gældende regulativ for Jammerbugt Kommune

8.0 - Vedtaget på generalforsamlingen
Formand Kristian Pedersen
Kasserer Torsten Olesen
Bestyrelsesmedlem Aksel Rank
Bestyrelsesmedlem Holger Nielsen
Bestyrelsesmedlem Bjarne Carlsen

Kroner:
600,00
700,00

6,80
200,00

6,37


4.000,00
3.750,00
3.500,00
11.250,00


150,00
300,00
275,00
500,00
100,00
1000,00
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net