Velkommen

På vores hjemmeside finder du nyttige oplysninger om Jonstrup Vandværk.

Klik i menuen herover på de emner der har din særlige interesse.


NYHEDER:

Grundet den akutte Corona situation, ser vi os nødsaget til at AFLYSE den ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 21. marts 2020.
Generalforsamlingen vil blive afholdt senere, når situationen er blevet normaliseret igen.
Følg med her på hjemmesiden.

Dagsorden:
– Etablering af nyt vandværk samt finansiering heraf
– Etablering af nye elektroniske fjernaflæste målerure på netværk, samt finansiering af disse

Til Orientering:
Vi har i øjeblikket tilbud fra 3-4 udbydere af et færdigt fremtidssikret vandværk, som der arbejdes med, og ligeledes har vi fået tilsagn om finansiering fra Sparekassen Vendsyssel, som vi i dag er kunde hos. Ligeledes er vi i gang med at indhente tilbud hos Kommune Kredit, som vi håber, vi har noget mere konkret fra inden den varslede generalforsamling.

På Bestyrelsens vegne
Torsten Olesen
Kasserer


Vandets hårdhedsgrad er 11 – 12 gr. dH, hvilket svarer til middel hårdt vand.

Kontakter til Jonstrup vandværk: Hoved tlf. nr. 98 88 12 32

– Forbrugerregnskab, måleraflæsning, flytning, o.lign:
KHK Administration – tlf. 60 53 05 87 – e-mail – kontakt@jonstrupvand.dk

Tekniske og driftsmæssige spørgsmål:
– Driftsleder – Niels Thomsen – tlf. 20 88 94 44

Ledningsnet og målerbrønde:
– Daglig leder og bestyrelsesmedlem – Niels Chr. Olesen – tlf. 40 80 14 54

Bestyrelsesformand: Kristian Pedersen – e-mail: formand@jonstrupvand.dk
Formanden kan kontaktes via e-mail. Du kan bede om at blive ringet op.

Kassereren: Torsten Olesen – tlf. 42 19 52 54

Se mere under “om os”

Vandværket har tilsluttet sig et system for SMS alarm til brugerne ved forsyningssvigt.

Via nedenstående link kan du:

  • Tilmelde mobiltelefoner. Hvis du har hemmeligt nummer, taletids-kort, flere mobil numre, o.lign.
  • Tilmelde en e-mail adresse.
  • Afmelde mobiltelefonnumer og/eller e-mail adresse.

Til- og/eller afmelding