Generalforsamling 2019

Husk dato for Generalforsamling er ændret til 1. lørdag i juli.

Andelsselskabet Jonstrup vandværk’s ordinære generalforsamling afholdes på Restaurant Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum

Lørdag den  6. juli 2019 – klokken 14.00.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2018
  3. Regnskabet for 2018
  4. Budget for 2020, herunder takster
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.

 

, ,