Name: skabelon-logo.png.
Aflæsning af måleren
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Måleraflæsning

Det påhviler forbrugeren at aflæse vandmåleren en gang om året, og meddele den sum måleren udviser til vandværket på det aflæsningskort, der bliver tilsendt på E-boks fra Jammerbugt Forsyning, i løbet af september måned.
Aflæsning bør foretages så tæt ved 30. sept. som mulig.Vandværket beregner årets forbrug ud fra forrige målerstand.
Hvis ikke Jammerbugt Forsyning modtager aflæsningskortet retur rettidigt, vil forbruget blive sat efter vandværkets skøn.
Der kan dannes dug på indersiden af målerens rude, og derved kan tallene være vanskelige at aflæse. Hvis man banker let med en kno på glasset, vil duggen samle sig i vanddråber, så aflæsning bliver mulig.
Er det af en eller anden grund ikke muligt for forbrugeren selv at aflæse måleren, kan der skrives på aflæsningskortet til vandværket, at man ønsker måleren aflæst. Vandværket vil derefter foretage aflæsning af måleren.
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net