Name: skabelon-logo.png.
Revnede målerdæksler
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Revnede målerdæksler

Der er forekommet tilfælde af revnede målerdæksler.
Det er forbrugerens ansvar at dækslet er intakt, hvorved frostsprængning af måleren undgås. Det er vigtigt at dækslet ligger helt ned på målerbrønden. Og der ikke er jord eller græs i mellem.
Nyt brønddæksel købes af Vandværket ved at tage kontakt til driftlederen tlf. 20 88 94 44
Vi gør opmærksom på, at hvis en måler frostsprænger pga. defekt dæksel opkræves forbrugeren for målerskiftet.
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net