Name: skabelon-logo.png.
Generalforsamling 2024
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

(Link til bestyrelsens beretning) Kommer her.

Dagsorden for Generalforsamling 2024
Andelsselskabet Jonstrup Vandværk`s ordinære generalforsamling på Hotel Fårup, Pirupvejen 151, 9492 Blokhus, lørdag den 6. juli 2024, klokken 13.00
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2023.
3. Regnskabet for 2023.
4. Budget for 2025.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kristian Pedersen formand 6.7.2019
Torsten Olesen, kasserer 01.01.2016
Aksel Rank, best. medl. 01.01.2016
Holger Nielsen best. medl. 04.07.2020
Bjarne Carlsen best. medlem 04.07.2020
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Holger Nielsen
Bjarne Carlsen
Begge er villige til genvalg.

Suppleanter på valg:
Søren Drustrup og Kasper Gregersen
7. Valg af revisorer:
Sagkyndig revision er:
Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg.
8. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne: Kristian Pedersen
Vigtig: Luk altid for hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net