Name: skabelon-logo.png.
Hovedhanen
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Luk altid hovedhanen i målerbrønden, når ophold afsluttes.

Denne tekst har vandværket skrevet hvert år i de sidste 10 år på indbydelsen til vandværkets generalforsamling. Alligevel er der en gang imellem andelshavere, der forsømmer at lukke hovedhanen og kommer økonomisk i klemme på grund af utilsigtet udslip. Læs venligst nedenstående eksempler:
En sommerhusejer havde udlånt sit hus til en datter og svigersøn i vinterferien. Der blev givet instrukser om, hvordan der skulle lukkes for vandet, og at tømmehanen i målerbrønden skulle lukkes op. Så vidt så godt, men noget var blevet misforstået. Da ejeren ankom til sommerhuset til påske stod der en sø, som dækkede en stor del af grunden. Årsagen var, at tømmehanen i målerbrønden stod åben, men at der ikke var blevet lukket for hovedhanen. Der var strømmet 5.500 m³ vand ud gennem målerbrønden. Det kom til at koste ejeren ca. 38.000 kr. Heldigvis var det ikke i kloakeret område. Så havde regningen været i nærheden af 100.000 kr.
En sommerhusejer havde lejet sit hus ud. Nogle dage efter lejerne havde forladt huset, ringede en nabo til vandværket og meddelte, at der stod en sø omkring naboens hus og ind på hans egen grund. Det viste sig, at lejerne havde haft en vandslange til at løbe og havde glemt at lukke en udvendig hane ved afrejse. Ejeren havde så heller ikke gjort sig den ulejlighed, at kontrollere huset efter udlejningen og at lukke hovedhanen. Det blev en regning på ca. 4.000 kr.
I forbindelse med måleraflæsning ved et sommerhus i november måned, blev det konstateret, at måleren løb. Der var forbrug i huset. Ejeren blev kontaktet, og det viste sig, at ventilen til cisternen ikke havde lukket efter sidste toilet besøg den 26. august. Der var løbet ca. 1.500 m³ igennem toilettet og ud i kloakken. Der var ikke lukket i målerbrønden, og der var ingen formildende omstændigheder. Ejeren måtte betale for vandforbruget og også til vandafledning, da spildet jo var gået gennem rensningsanlægget. Regningen blev på omkring 47.000 kr.
En sommerhusejer havde lukket huset for vinteren. Havde lukket for hovedhanen i målerbrønden og lukket op for tømmehanen, altså gjort som han skulle. Da han om foråret kom til huset var der vådt, meget vådt udenfor huset og målerbrønden stod fuld af vand. Vandværket blev alarmeret. Der måtte være fejl ved armaturet, men haner og pakninger i målerbrønden fejlede intet. Det var simpelthen gået for hurtigt med at lukke for vandet. Hovedhanen havde ikke været lukket helt og der var vinteren igennem strømmet vand gennem måleren og ud af tømmehanen. Et kig på måleren inden dækslet var blevet lagt på, ville have afsløret betjeningsfejlen. Vandspildet var ca. 1100 m³ og medførte en regning på ca. 10.000 kr.
De nævnte udslip er under 1 m³ i timen, og i forhold til det store ledningsnet vandværket har, er et udsving i udpumpet mængde vand på 1 m³ i timen ikke alarmerende, og det vil ikke være muligt at lokalisere et udslip af den størrelse. Bestyrelsen opfordrer kraftigt hver forbruger til at kontrollere måleren jævnligt og til at lukke for hovedhanen hver gang ophold afsluttes – og gerne kontakte vandværket, hvis der er mistanke om lækage på vandledningerne.   
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net